0
0
Subtotal: ฿0
No products in the cart.

นโยบายการคืนสินค้า Return and Refund Policy

อัพเดตเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นโยบายการคืนสินค้าของ pawwie (พาววี่) เป็นดังนี้

 1. พาววี่จะรับสินค้าคืนหากผู้ซื้อแจ้งความจำนงกับเราภายใน 7 วันนับจากจากวันที่สินค้าส่งสำเร็จ หากเกินระยะเวลาดังกล่าง ทางพาววี่ขอปฏิเสธคำร้องในทุกกรณี

 2. พาววี่ขอสงวนสิทธ์ที่จะรับเฉพาะสินค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านล่างนี้เท่านั้น
  • สินค้าเกิดความเสียหายขณะจัดส่ง (ต้องมีหลักฐานการถ่ายวีดีโอเปิดกล่องสินค้า)
  • สินค้าใช้การไม่ได้ หรือ ไม่เป็นไปตามที่ฉลากของสินค้าแจ้งเอาไว้
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

 3. พาววี่ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสินค้าคืน หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการจัดการของผู้ซื้อเอง
  • สินค้าที่ผู้ซื้อเปลี่ยนใจโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนจัดส่ง
  • สินค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่พึงพอใจ
  • สินค้ามีส่วนผสมที่สัตว์เลี้ยงของผู้ซื้อไม่สามารถใช้หรือกินได้ โดยสินค้ามีส่วนผสมในฉลากที่ชัดเจน โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนสั่งซื้อ
  • สินค้าที่ถูกแกะและ/หรือใช้งานแล้ว
  • สินค้าลดราคาหรือสินค้าจัดรายการพิเศษ (ไม่รวมถึงกรณีที่ใช้คูปองส่วนลด)

 4. ขั้นตอนการคืนสินค้า ส่งหลักฐานด้านล่าง มาที่ Line “@pawwie”
  • หลักฐานวีดีโอเปิดกล่อง
  • ชื่อผู้ซื้อ 
  • เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ
  • หลักฐานการชำระเงิน
  • บัญชีธนาคาร (สำหรับรับเงินคืน)
  • หลังจากที่พาววี่ทำการตรวจสอบหลักฐานข้างต้นแล้ว พาววี่มีสิทธิที่จะปฏิเสธหากหลักฐานไม่ครบหรือ/และไม่ชัดเจน หากผ่านการตรวจสอบพาววี่จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้า (ไม่รวมค่าขนส่ง) โดยนโยบายการคืนเงินจะเป็นไปตามข้อ 5

 5. การคืนสินค้า 
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการคืนสินค้า อาทิ ค่าขนส่ง ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งกลับคืน ยกเว้นในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากทางพาววี่เอง ทางพาววี่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า และจัดส่งสินค้าทดแทนให้สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณณ์

 6. การคืนเงินสำหรับสินค้าที่มีการใช้คูปองส่วนลด
  • พาววี่จะคืนเงินตามราคาที่ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าตามจริง (ไม่รวมค่าขนส่ง) ผ่านการโอนตามรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ผู้ซื้อแจ้ง
   สำหรับสินค้าลดราคา: พาววี่จะทำการคืนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ซื้อชำระค่าสินค้า (ไม่ใช่มูลค่าเดิมของราคาสินค้า) เช่น ถ้ามูลค่าเดิมของสินค้าคือ 500 บาท แต่ลดราคาเหลือ 300 บาทและผู้ซื้อชำระเงินมา 300 บาท พาววี่จะทำการคืนเงินเป็นจำนวน 300 บาท
  • สำหรับสินค้าที่มีการใช้คูปอง: พาววี่จะดำเนินการคืนเงินตามจำนวนเงินจริงที่ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าชิ้นนั้นเข้ามาและจะมอบคูปองทดแทนให้ผู้ซื้อในจำนวนที่ผู้ซื้อใช้คูปองลดราคา เช่น ถ้าสินค้าราคา 1,000 บาท และมีการใช้คูปอง 100 บาท ผู้ซื้อชำระเงินจริง 900 บาท ทางพาววี่จะคืนเงินเป็นจำนวน 900 บาท และให้คูปองมูลค่า 100 บาท แก่ผู้ซื้อแทน

 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
error: Content is protected !!